2009 issue 4

Back

Volume 18, issue 4

Letter to the Editor

Detention - why?

Stefan Krzymiński1, Ewelina Piotrowska1, Małgorzata Czekaj1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, 66-213 Skąpe
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 413