2010 issue 1

Back

Volume 19, issue 1

Letter to the Editor

Detention – why? and what’s next?

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(1): 81–83