2010 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Report: Endogenous and Exogenous Encephalopathies

A case of hypertensive encephalopathy in a child with bilateral adrenal tumors of the phaeochromocytoma type

Dariusz Adamek1, Grażyna Drabik2, Maria Rytlewska3
1. Zakład Neuropatologii, Katedra Patomorfologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
2. Pracownia Patomorfologii
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 328–329