2010 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Report: Endogenous and Exogenous Encephalopathies

AIDS. CNS toxoplasmosis and vascular vessels

Janina Rafałowska1, Dorota Dziewulska1,2
1. Zakład Neuropatologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
2. Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 329–330