2010 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Report: Key Issues of Contemporary Psychiatry

Community care? Medication effectiveness?

Irena Namysłowska1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 337–338