2010 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Report: Endogenous and Exogenous Encephalopathies

Delayed encephalopathy after carbon monoxide intoxication

Grażyna M. Szpak1, Eliza Lewandowska1, Joanna Modzelewska1, Tomasz Stępień1, Jerzy Kulczycki2
1. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 330–331