2010 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Report: Endogenous and Exogenous Encephalopathies

Familial spongiform encephalopathy with a PRNP gene OPRI (octapeptide repeat insertion) mutation never previously described in Poland

Jerzy Kulczycki1, Janusz Zimowski1, Wanda Łojkowska1, Grażyna Szpak1, Jacek Zaremba1
1. I Klinika Neurologiczna, Zakład Neurogenetyki i Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 333–334