2010 issue 4

Back

Volume 19, issue 4

Report: Key Issues of Contemporary Psychiatry

Psychiatric classification – categorial or multidimensional?

Jerzy Landowski1
1. Katedra Chorób Psychicznych, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 341–342