2011 issue 1

Back

Volume 20, issue 1

Book review

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Rozpoznawanie i postępowanie w zaburzeniach psychicznych u chorych w wieku podeszłym

Agnieszka Zagórska1, Aldona Krawczyk1
1. I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(1): 81–82