2011 issue 4

Back

Volume 20, issue 4

Special article

A man needs to be trusted

Anna Liberadzka1
1. Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011; 20(4): 247–250
Address for correspondence:
Mgr Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
ul. Czrnowiejska 13/8, 31-126 Kraków