2011 issue 4

Back

Volume 20, issue 4

Book review

Author’s replay

Tomasz Sobów1
1. Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2011, 20(4): 308–309
Address for correspondence:
Dr hab. Tomasz Sobów
Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
91‒425 Łódź, ul. Sterlinga 5;
e-mail: tomasz.sobow@umed.lodz.pl