2012 issue 3

Back

Volume 21, issue 3

Letter to the Editor

Questions concerning Article 22.2 of the Mental Health Act

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2012; 21(3): 219–221