2013 issue 1

Back

Volume 22, issue 1

Commentaries - World Psychiatry Forum

Recovery: is consensus possible?

Mary O'Hagan1
1. Międzynarodowa Konsultantka w dziedzinie Zdrowienia, Wellington, Nowa Zelandia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(1): 21-22