2013 issue 2

Back

Volume 22, issue 2

Case report

Neurofibromatosis type 2: case report

Tadeusz Mendel1, Teresa Wierzba-Bobrowicz2, Henryk Skarżyński3, Tomasz Stępień2, Anna Członkowska1
1. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
3. Klinika Oto-Ryno-Laryngochirurgii, Światowe Centrum Słuchu, Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa/Kajetany
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2013; 22(2): 149-155
Keywords: neurofibromatosis type 2, schwannoma, auditory brainstem implants, ABI

Abstract

Aim. Case report of a patient with neurofibromatosis type 2, the first person in the world to receive a bilateral resection of the schwannoma with sequentional implantation of auditory brainstem implants (ABI) that stimulate the auditory nuclei of the brainstem.
Case. The case report of the 30-year old patient is presented. At the age 26 he had a bilateral resection of schwannoma with sequential implantantion of auditory brainstem implants. Patient had done also subtotal resection of schwannoma localized in vertebral canal, sacrum and retroperitoneum. The lower extremities paresis disappeared.
Comment. Patients with neurofibromatosis type 2 should be treated by a team of different specialists.

Address for correspondence:
Dr n. med. Tadeusz Mendel
II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. +48 22 45 82 827
e-mail: mendel@ipin.edu.pl