Recenzenci tomu 24, 2015

Marta Anczewska, Polska
Jakub Antczak, Polska
Anna Antosik-Wójcińska, Polska
Przemysław Bąbel, Polska
Daria Biechowska, Polska
Przemysław Bieńkowski, Polska
Paweł Bronowski, Polska
Andrzej Cechnicki, Polska
Małgorzata Chądzyńska, Polska
Łukasz Cichocki, Polska
Agnieszka Cudna, Polska
Bogdan de Barbaro, Polska
Joanna Dudek, Polska
Dominika Dudek, Polska
Wanda Dyr, Polska
Bartosz Grabski, Polska
Beata Gruber, Polska
Paweł Grygiel, Polska
Beata Hintze, Polska
Andrzej Jakubczyk, Polska
Zygmunt Jamrozik, Polska
Marek Jarema, Polska
Zygfryd Juczyński, Polska
Agnieszka Kałwa, Polska
Longina Kłosiewicz-Latoszek, Polska
Tadeusz Kobierzycki, Polska
Marcin Kołaczkowski, Polska
Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Polska
Katarzyna Kucharska, Polska
Piotr Maciejak, Polska
Marta Makara-Studzińska, Polska
Małgorzata Makaruk-Bednarska, Polska
Sławomir Murawiec, Polska
Tadeusz Nasierowski, Polska
Tadeusz Parnowski, Polska
Krystyna Pierzchała, Polska
Katarzyna Polanowska, Polska
Lidia Popek, Polska
Ryszard Poprawa, Polska
Andrzej Potemkowski, Polska
Katarzyna Prot-Klinger, Polska
Barbara Remberk, Polska
Katarzyna Romanowicz, Polska
Jerzy Samochowiec, Polska
Joanna Seniów, Polska
Halina Sienkiewicz-Jarosz, Polska
Emilia Sitek, Polska
Katarzyna Skórzyńska-Dziduszko, Polska
Tomasz Szafrański, Polska
Katarzyna Szaulińska, Polska
Adam Wichniak, Polska
Aleksandra Wierzbicka, Polska
Bogumiła Witkowska, Polska
Grzegorz Witkowski, Polska
Adam Zabrzygraj, Polska
Maria Załuska, Polska
Daniel Zielonka, Polska