Editorial Board

Editor-in-Chief

dr hab. Piotr Świtaj

Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna

tel. +48 22 45 82 773
email: switaj@ipin.edu.pl

 

Co-Editor-in-Chief

dr Łukasz Mokros
email: lukasz.mokros@umed.lodz.pl


Senior editor

prof. dr hab. Jacek Wciórka
email: wciorka@ipin.edu.pl


Managing editor

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
email: wydawn2@ipin.edu.pl


Sections editors

Psychiatry

prof. dr hab. Adam Wichniak
dr Łukasz Mokros

Clinical psychology

dr Daria Biechowska
dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ

Neurology

prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz
dr hab. Anna Sarnowska


Language editors

dr Barbara Mroziak
email: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
email: martarobson@gmail.com


Statistics editor

dr hab. Paweł Grygiel


Editorial Board

Jacek Bomba
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Kraków

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków 

Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Warszawa

Andrzej Czernikiewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Psychiatrii, Lublin 

Anna Członkowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa 

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA 

Anna Grzywa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii, Lublin 

Bogusław Habrat
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Warszawa

Irena Heszen-Niejodek
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej, Warszawa 

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Danuta Kądzielawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Neuropsychologii, Warszawa

Andrzej Kiejna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii, Wrocław

Jerzy Landowski
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Chorób Psychicznych, Gdańsk

Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ, Cibórz

Marek Masiak,
Prywatne Sanatorium NZOZ, Nąłęczów

Przemysław Nowacki
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurologii, Szczecin

Tadeusz Parnowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa

Teresa Rzepa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Psychologii, Szczecin

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Poznań 

Stanisława Steuden
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej, Lublin

Waldemar Szelenberger
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Psychiatrii, Warszawa

Krystyna Wiśniewski
New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Department of Pathological Neurobiology, New York, USA

 


Editorial Office Address

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

email: pin@ipin.edu.pl