Postępy Psychiatrii i Neurologii

 

Kwartalnik "Postępy Psychiatrii i Neurologii" wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii od roku 1992. Wcześniej ukazywał się nieregularnie od lat pięćdziesiątych jako "Biuletyn Instytutu Psychoneurologicznego", a potem "Biuletyn Instytutu Psychiatrii i Neurologii".

Zadaniem "Postępów w Psychiatrii i Neurologii" jest przybliżanie nowych koncepcji teoretycznych oraz wartościowych wyników badań i praktycznych rozwiązań z dziedziny psychiatrii i neurologii. Oczekiwana tematyka obejmuje zarówno zagadnienia kliniczne, jak również teoretyczne zagadnienia funkcjonowania umysłu i mózgu, humanistyczne aspekty obu dziedzin oraz powiązane z psychiatrią i neurologią problemy aplikacyjne, w tym zwłaszcza problemy promocji zdrowia oraz rozwoju systemów ochrony zdrowia psychicznego i lecznictwa neurologicznego. "Postępy Psychiatrii i Neurologii" dążą do ułatwiania wymiany myśli oraz doświadczeń między różnymi specjalistami pracującymi na rzecz psychiatrii i neurologii, między badaczami a praktykami oraz między oferującymi pomoc w odzyskiwaniu zdrowia a korzystającymi z niej. Czasopismo szuka też teoretycznych i praktycznych powiązań, zależności albo odrębności między psychiatrią i neurologią, między chorobami psychicznymi i neurologicznymi, a także między praktykowaniem psychiatrii i neurologii.

Publikowane są prace oryginalne, poglądowe, kazuistyczne, spostrzeżenia kliniczne oraz - z inicjatywy redakcji - eseje i refleksje nad aktualnymi kontrowersjami teoretycznymi lub praktycznymi. Zamieszczane są też recenzje książek oraz dokumenty ważne dla praktyki (raporty, sprawozdania, programy, zalecenia, standardy, akty prawne).

 

Od 2017 roku „Postępy Psychiatrii i Neurologii” są wydawane przez Wydawnictwo Termedia. 

https://www.termedia.pl/Journal/Advances_in_Psychiatry_and_Neurology-116

 

 

Prace prosimy składać pod adresem: https://www.editorialsystem.com/ppn/.

 

Punktacja MNiSW: 13
Punktacja Index Copernicus 2014: 113,15 pkt (wartość znormalizowana wskaźnika ICV: 8,51 pkt)

Wersja drukowana czasopisma Postępy Psychiatrii i Neurologii / Advances in Psychiatry and Neurology jest wersją pierwotną (referencyjną).

 

Zadanie: Publikowanie artykułów naukowych w języku angielskim w kwartalniku "Postępy Psychiatrii i Neurologii/ Advances in Psychiatry and Neurology" jest finansowane w ramach umowy 842/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Czasopismo było dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus.

 

ISSN 1230-2813