1997 suplement 2

Back

Volume 6, suplement 2

Koncepcje

Novel antipsychotics: atypical neuroleptics

WOJCIECH KOSTOWSKI1
1. Zakładu Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, suplement 2 (5), 85-99
Keywords: novel antipsychotics, novel neuroleptics, atypical neuroleptics

Abstract

Pharmacological properties of novel neuroleptics (antipsychotics) with the so-called atypical spectrum, and premises underlying their clinical application are presented in the paper. (ed.)

Address for correspondence:
Prof Wojciech Kostowski,
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa