Editorial Board

Editor-in-Chief

dr hab. Łukasz Mokros
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
Second Department of Psychiatry

e-mail: lmokros@ipin.edu.pl
phone: +48 22 45 82 627

 

Sections Editors

 

Psychiatry

prof. dr hab. Adam Wichniak
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw
Third Department of Psychiatry

dr hab. Jolanta Masiak
Medical University of Lublin
Second Department of Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation
 

Neurology

dr hab. n. med. Tomasz Litwin, prof. IPiN
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Poland
Second Department of Neurology

dr n. med. Bartosz Bielecki
Medical University of Lodz
Neurology Department

Clinical Psychology

dr Daria Biechowska
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw

dr Katarzyna Nowakowska-Domagała
University of Lodz, Lodz, Poland
Institute of Psychology
Deparment of Clinical Psychology and Psychopathology


Clinical Pharmacology

dr n. med. Marcin Kosmalski
Medical University of Lodz, Poland 
Department of Clinical Pharmacology

Statistics Editor

dr hab. Michał S. Karbownik
Medical University of Lodz
Department of Pharmacology and Toxicology

 

Language Editor

Marta Robson
email: martarobson@gmail.com

 


Scientific Board

Ben Bullock
Centre for Mental Health, Swinburne University of Technology, Hawthorn, VIC, Australia

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków, Poland

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa, Poland

Piotr Gałecki
Department of Adult Psychiatry, Medical University of Lodz, Poland

Łukasz Gawęda
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, Warszawa, Poland

Krzysztof Gbyl
Center for Neuropsychiatric Depression Research, Psychiatric Center Glostrup, Denmark

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Michał Harciarek
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Gdańsk, Poland

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Poland

Michał Karliński
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa, Poland 

Jakub Kaźmierski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Gerontologii, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Łódź, Poland

Andrzej Kiejna
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Psychologii, Wrocław, Poland

Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, Second Department of Neurology, Poland

Antonio Lasalvia
University of Verona, Department of Neuroscience, Biomedicine and Movement Sciences, Section of Psychiatry, Verona, Italy

Monika Mak
Department of Health Psychology, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland

Tadeusz Pietras
Second Department of Psychiatry, Institute of Psychiatry and Neurology

Konrad Rejdak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii, Lublin, Poland

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Poland

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa, Poland
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Klinika Neurologii, Warszawa, Poland

Georg Schomerus
University of Leipzig, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Leipzig, Germany 

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Poznań, Poland 

Oleg Skugarevsky
Belarusian State Medical University, Department of Psychiatry and Medical Psychology, Minsk, Belarus

Michał Sobstyl
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Neurochirurgii, Warszawa, Poland

Patryk Stecz
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź, Poland

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok, Poland

 


Editorial Office Address

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

email: pin@ipin.edu.pl