Kontakt

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

e-mail: pin@ipin.edu.pl

 

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jacek Wciórka
tel. +48 22 45 82 773
fax. +48 22 45 82 818
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Psychiatria

Dr Piotr Świtaj
e-mail: switaj@ipin.edu.pl

dr hab. Adam Wichniak
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Psychologia kliniczna

Dr Dorota Parnowska
e-mail: dparnow@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Umysł i mózg

Dr hab. Paweł Mierzejewski
e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Neurologia

dr Grzegorz Witkowski
e-mail: grzegorz.witkowski@wum.edu.pl

 

Redaktorzy językowi (język angielski):

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

 

Redaktor językowy (język polski):

Katarzyna Kowalska
e-mail: k.kowalska@elsevier.com

 

Zarządzający systemem EES-PTS

Anna Sójkowska
e- mail: pin@elsevier.com

 

Kierownik ds. wydawniczych

Agnieszka Pawłowska
e-mail: a.pawlowska@elsevier.com