Kontakt

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

 

Redaktor naczelny

dr hab. Piotr Świtaj
tel. +48 22 45 82 773
e-mail: pswitaj@ipin.edu.pl

Redaktor senior

prof. dr hab. Jacek Wciórka
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl 

Sekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: mchoszcz@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Psychiatria

prof. dr hab. Adam Wichniak
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

dr hab. Łukasz Mokros
e-mail: lukasz.mokros@umed.lodz.pl

Redaktor działu Psychologia Kliniczna

dr Daria Biechowska
e-mail: dbiechowska@ipin.edu.pl

dr hab. Przemysław Bąbel, prof. UJ
e-mail: przemyslaw.babel@uj.edu.pl

 

Redaktor działu Neurologia

prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz

dr hab. Anna Sarnowska
e-mail: asarnowska@imdik.pan.pl

 

Redaktorzy językowi (język angielski):

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

 

Redaktor statystyczny

dr hab. Paweł Grygiel
e-mail: pawel.grygiel@uj.edu.pl

 

WYDAWCA

Czasopismo wydawane na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii przez:

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl