Kontakt

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

e-mail: pin@ipin.edu.pl

 

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jacek Wciórka
tel. +48 22 45 82 773
fax. +48 22 45 82 818
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Psychiatria

Dr hab. Piotr Świtaj
e-mail: switaj@ipin.edu.pl

Dr hab. Adam Wichniak
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Psychologia kliniczna

Dr Dorota Parnowska
e-mail: dparnow@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Umysł i mózg

Prof. dr hab. Paweł Mierzejewski
e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Neurologia

Dr Grzegorz Witkowski
e-mail: grzegorz.witkowski@wum.edu.pl

Dr Magdalena Konopko

e-mail: mrestel@ipin.edu.pl

Redaktorzy językowi (język angielski):

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

 

WYDAWCA

Czasopismo wydawane na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii przez:

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz Redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl