Redakcja

 

Redaktor naczelny

dr hab. Piotr Świtaj

Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna

tel. +48 22 45 82 773
e-mail: pswitaj@ipin.edu.pl

 

Zastępca redaktora naczelnego

dr hab. Łukasz Mokros
e-mail: lukasz.mokros@umed.lodz.pl

 

Redaktor senior

prof. dr hab. Jacek Wciórka 
wciorka@ipin.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: mchoszcz@ipin.edu.pl

 

Redaktorzy działów

Psychiatria

prof. dr hab. Adam Wichniak
dr hab. Łukasz Mokros

Psychologia kliniczna

dr Daria Biechowska
prof. dr hab. Przemysław Bąbel

Neurologia

prof. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz
dr hab. Anna Sarnowska

 

Redakcja językowa

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

  

Redaktor statystyczny

dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ

 

Rada Naukowa

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków, Poland

Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Warszawa, Poland

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa, Poland

Łukasz Gawęda
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, Warszawa, Poland

Domenico Giacco
University of Warwick – Warwick Medical School, Division of Health Sciences, Coventry, United Kingdom

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Michał Harciarek
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Gdańsk, Poland

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Poland

Michał Karliński
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa, Poland

Jakub Kaźmierski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Gerontologii, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Łódź, Poland

Andrzej Kiejna
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Psychologii, Wrocław, Poland

Justyna Klingemann
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, Warszawa, Poland

Antonio Lasalvia
University of Verona, Department of Neuroscience, Biomedicine and Movement Sciences, Section of Psychiatry, Verona, Italy

Asghar Minaei
Allameh Tabataba'i University, Department of Educational and Psychological Measurement, Tehran, Iran

Katarzyna Nowakowska-Domagała
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź, Poland

Konrad Rejdak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii, Lublin, Poland
Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Poland

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa, Poland
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Klinika Neurologii, Warszawa, Poland

Georg Schomerus
University of Leipzig, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Leipzig, Germany

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Poznań, Poland

Oleg Skugarevsky
Belarusian State Medical University, Department of Psychiatry and Medical Psychology, Minsk, Belarus

Michał Sobstyl
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Neurochirurgii, Warszawa, Poland

Anette Søgaard Nielsen
University of Southern Denmark, Institute of Clinical Research, Odense, Denmark

Patryk Stecz
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź, Poland

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok, Poland

Krystyna Wiśniewski
New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Department of Pathological Neurobiology, New York, USA

 

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

e-mail: pin@ipin.edu.pl