Redakcja

 

Redaktor naczelny

Prof. dr hab. Jacek Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna

tel. +48 22 45 82 773
fax. +48 22 45 82 818
e-mail: wciorka@ipin.edu.pl

 

Sekretarz redakcji

Małgorzata Choszcz
Instytut Psychiatrii i Neurologii
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: wydawn2@ipin.edu.pl

 

Redaktorzy działu Psychiatria

Dr Piotr Świtaj
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Psychiatryczna
tel. +48 22 45 82 659
e-mail: switaj@ipin.edu.pl

dr hab. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Psychologia kliniczna

Dr Dorota Parnowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Psychiatrii Sądowej
e-mail: dparnow@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Umysł i mózg

Dr hab. Paweł Mierzejewski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl

 

Redaktor działu Neurologia

Dr Grzegorz Witkowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna
e-mail: grzegorz.witkowski@wum.edu.pl

Dr Magdalena Restel
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna
e-mail: mrestel@ipin.edu.pl

 

Redaktorzy językowi (język angielski)

dr Barbara Mroziak
e-mail: barbara.mroziak46@gmail.com

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

 

Redaktor językowy (język polski)

Katarzyna Kowalska
e-mail:
K.Kowalska@elsevier.com

 

Konsultacja statystyczna

Dr hab. Paweł Mierzejewski
e-mail: mierzeje@ipin.edu.pl

 

Komitet redakcyjny

Stanisław Pużyński – przewodniczący
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Rada Naukowa, Warszawa, Polska

Jacek Bomba
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Kraków

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Pracownia Psychiatrii Środowiskowej, Kraków

Czesław Czabała
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Warszawa

Andrzej Czernikiewicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii, Lublin, Polska

Anna Członkowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Anna Grzywa
Unwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Psychiatrii, Lublin

Bogusław Habrat
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Warszawa

Irena Heszen-Niejodek
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Psychologii, Instytut Psychologii Klinicznej, Warszawa

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Danuta Kądzielawa
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Neuropsychologii, Warszawa

Andrzej Kiejna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Psychiatrii, Wrocław

Maria Majewska

Jerzy Landowski
Gdański Uniwersytet Medyczny, Katedra Chorób Psychicznych, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Gdańsk

Stefan Krzymiński
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ, Cibórz

Marek Masiak
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Prywatne Sanatorium, Nąłęczów

Przemysław Nowacki
Pomorski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Neurologii, Szczecin

Tadeusz Parnowski
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Antoni Prusiński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Neurologii, Łódź

Janusz Rybakowski
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM Poznań

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa

Teresa Rzepa
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Psychologii, Szczecin

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Psychologii, Poznań

Elżbieta Słupczyńska-Kossobudzka
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawa

Stanisława Steuden
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej, Lublin

Waldemar Szelenberger
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawa

Miguel Valdés Adamchik

Krystyna Wiśniewski
New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, Department of Pathological Neurobiology, New York, USA

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

e-mail: pin@ipin.edu.pl