2007 suplement 1

Powrót do zeszytu

Tom 16, suplement 1

Artykuł kazuistyczny

Torbiel koloidowa III komory mózgu wykryta u pacjenta z depresją: opis przypadku

Maria Załuska1, Irena Kowalska2, Jolanta Paszko1
1. IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Oddział Psychiatrii Szpitala Bielańskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16, suplement 1 (21): 17-20
Słowa kluczowe: torbiel koloidowa III komory mózgu, depresja, reakcja na alkohol

Streszczenie

Cel. Poznanie objawów psychiatrycznych towarzyszących torbieli koloidowej III komory mózgu. Torbiel taka jest guzem łagodnym, lecz miejscowo niebezpiecznym. Może przebiegać bezobjawowo, jednak najczęściej objawia się bólami głowy, a niekiedy zaburzeniami psychicznymi. Z uwagi na zagrożenie życia, zaleca się usuwanie torbieli dających objawy kliniczne.

Przypadek. U pacjenta przyjętego do szpitala po próbie samobójczej i prawdopodobnie po napadzie padaczkowym, stwierdzono objawy zespołu depresyjnego i objawy wegetatywne odstawienia alkoholu. Zwracały też uwagę: spłycenie afektu, labilność emocji, impulsywny charakter myśli samobójczych. W badaniu TK i MR ujawniono torbiel koloidową III komory i poszerzenie komór bocznych mózgu. Objawy zespołu depresyjnego ustąpiły po leczeniu paroksetyną. Po operacyjnym usunięcia torbieli obserwowano utrzymującą się nadal labilność emocji i (okresowo) nieznaczne obniżenie nastroju. W badaniu kontrolnym MR stwierdzono ustąpienie poszerzenia komór, natomiast obecne było wyraźne poszerzenie przestrzeni podpajęczych okolic czołowych i skroniowych mózgu. Te utrzymujące się po leczeniu operacyjnym zmiany strukturalne o.u.n. uznano za podłoże organiczne przewlekłych zaburzeń nastroju i emocji u pacjenta.

Wnioski. Objawy depresyjne z dyskretnie zaznaczonymi cechami "organicznymi" afektu i zmienioną reakcją na alkohol mogą być jedynymi objawami narastającego wodogłowia w przebiegu torbieli koloidowej III komory mózgu.

Adres do korespondencji:
Doc. Maria Załuska
IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
e-mail: od-psy3@bielanski.med.pl