2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Trudności w różnicowaniu osobowości paranoicznej, reakcji urojeniowych i paranoi w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

ZDZISŁAW MAJCHRZYK2, Józef Kocur1
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 213-217
Słowa kluczowe: osobowość paranoiczna /reakcja urojeni owa / paranoja / orzecznictwo sądowo-psychiatryczne

Streszczenie

Diagnostyka różnicowa dysfunkcjipsychicznych o cechach paranoicznych posiadaistotne znaczenie praktyczne, wpływające nakońcowe wnioski opinii sądowo-psychiatrycznych.Kierując się etiologią, patogenezą i obrazem klinicznymtrzech najczęściej spotykanych zaburzeńparanoicznych (osobowości paranoicznej, reakcjiurojeniowej i paranoi) przedstawiono podstawowezasady ich różnicowania oraz wynikające z niegokonsekwencje orzecznicze w psychiatrii sądowej.

Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur, Wojskowa Akademia Medyczna, Pl. Hallera 1,90-647 Łódź