2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Wybrane zmienne osobowościowe w świetle psychologicznych czynników ryzyka popełnienia zabójstwa

ANNA WOLSKA1
1. Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 289-300
Słowa kluczowe: zabójstwo, czynniki ryzyka, badanie psychologiczne, predykcja

Streszczenie

W charakterystyce wybranychwymiarów opisujących osobowość, które znalazłysię w grupie predyktorówmających 68,7% mocyprzewidywania zabójstwa, istotne okazały się:(1) poziom lęku –mieszczący się w grupie zabójcówmiędzy nasileniem negatywnym a przeciętnym,(2) poziom kompetencji emocjonalnych –kształtującysię negatywnie, (3) poziom agresywności i wrogości–zbliżający się w grupie zabójców do nasileniaprzeciętnego. Wymiary te stanowią składową predyktorówzabójstwa wraz z wymiarem obciążeniasytuacyjnego w czasie dokonywania czynu orazz wymiaremfunkcjonowania biologicznego. Najważniejszymw hierarchii okazał się wymiar obciążeniasytuacyjnego, w następnej kolejności następują wymienionewymiary osobowościowe, po których następujewymiar opisujący funkcjonowanie biologiczne.Całość tej hierarchii stanowi psychologiczną grupęryzyka popełnienia czynu zabójstwa z niemal70% prawdopodobieństwem.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wolska, Katedra Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin