2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Zasady opiniowania biegłego psychiatry i psychologa

TADEUSZ WIDŁA1
1. Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 219-222
Słowa kluczowe: opinia, biegły

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasadyrządzące opiniowaniem przez biegłego: zasadęnaczelną, którą jest zasada dobrej obsługi sądu oraz zasady organizacyjne: obligatoryjności zasięgania opinii biegłego, insubstytutywności(in abstracto), substytucji (in concreto), zasadę autonomii i zasadę kompetencji. Zasady te są odpowiednikami zasad obowiązujących organy procesowe.

Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Widia, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Bankowa 8/10,40-007 Katowice