2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 13, zeszyt 3

Spostrzeżenia kliniczne

Dokładność diagnostyczna ultrasonografii dopplerowskiej w rozpoznaniu skurczu tętnicy środkowej mózgu

JAN KOCHANOWICZ1, JAROSŁAW KREJZA2,3, ANDRZEJ LEWSZUK2, KAZIMIERZ KORDECKI2, JANUSZ LEWKO1, ZENON MARIAK1
1. Kliniki Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku
2. Zakładu Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku
3. Division of Neuroradiology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2004, 13 (3), 277-282
Słowa kluczowe: przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska z kolorowym odwzorowaniem przepływu, skurcz naczyniowy, krwotok podpajęczynówkowy

Streszczenie

Cel. Autorzy pracy opisują rozwój przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej jako metody w diagnostyce skurczu tętnicy środkowej u pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym.

Poglądy. Przedstawiono ograniczenia konwencjonalnej ultrasonografii będącej prekursorem ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym obrazowaniem przepływu krwi. W ocenie dokładności przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej (PUD) zastosowano analizę krzywej charakterystyki odbiornika (ROC). Ustalono też prędkości progowe dla rozpoznania skurczu tętnicy środkowej mózgu. Zastosowanie standaryzacji uwzględniającej wiek i płeć pacjentów oraz współczynnika VMCA/VICA (Lindegaarda) zwiększa dokładność metody w diagnostyce skurczu szczególnie o małym nasileniu.

Wnioski. Przedstawione wyniki wskazują, iż nowsza odmiana PUD z obrazowaniem przepływu w kolorze staje się podstawowym narzędziem diagnostycznym w neuroradiologii.

Adres do korespondencji:
Dr Jan Kochanowicz,
Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24a,
15-276 Białystok,
e-mail: janekl3@op.pl