1994 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 3, zeszyt 4

Doświadczenia

Organizacja i metody pracy Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Toruniu

LIDIA POPEK1
1. Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1994, 3, 443-448
Słowa kluczowe: psychiatria dziecięca, psychiatria młodzieżowa, metody leczenia

Streszczenie

Autorka opisuje organizację i metody pracy toruńskiego oddziału dziennego dla dzieci w wieku 3-8 lat oraz oddziału stacjonarnego dla młodzieży.

Adres do korespondencji:
Lek. Lidia Popek,
ul. Szeroka 32/4,
87-100 Toruń