Kontakt

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
II Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

 

Redaktor naczelny

dr hab. Łukasz Mokros

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
II Klinika Psychiatryczna

e-mail: lmokros@ipin.edu.pl
tel.: +48 22 45 82 627

 

Redaktorzy działu Psychiatria

prof. dr hab. Adam Wichniak
e-mail: wichniak@ipin.edu.pl

 

Redaktorzy działu Psychologia kliniczna

dr Daria Biechowska
e-mail: dbiechowska@ipin.edu.pl

 

Redaktor językowy (język angielski):

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

 

WYDAWCA

Czasopismo wydawane na zlecenie Instytutu Psychiatrii i Neurologii przez:

TERMEDIA Wydawnictwo Medyczne
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
Polska
tel./faks +48 61 822 77 81
e-mail: termedia@termedia.pl

Biuro w Warszawie
tel./faks + 48 22 827 75 14
e-mail: biuro.warszawa@termedia.pl

Prezes Zarządu Wydawnictwa
Janusz Michalak

Dyrektor Naukowy Wydawnictwa
Maciej Banach

Sekretarz redakcji
Marzena Demska
e-mail: m.demska@termedia.pl