Recenzowanie

 

Wszystkie nadesłane prace podlegają:

  1. wstępnej ocenie redakcji - redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów niezgodnych z profilem czasopisma lub o niskim poziomie merytorycznym
  2. anonimowej ocenie niezależnych recenzentów, spoza jednostki, z której pochodzą autorzy (3 recenzentów w wypadku prac oryginalnych, 2 - w wypadku pozostałych prac)
  • autorzy i recenzenci pozostają wobec siebie anonimowi
  • recenzenci oceniają prace pod kątem jej: (1) poprawności merytorycznej, formalnej i językowej, (2) oryginalności i wartości naukowej, (3) praktycznej przydatności klinicznej lub dydaktycznej
  • recenzja zawiera jednoznaczny wniosek kwalifikujący pracę do: (1) przyjęcia, (2) przyjęcia po wprowadzeniu zmian redakcyjnych, (3) ponownej recenzji po wprowadzeniu zmian merytorycznych, (4) odrzucenia
  • w przypadku odmiennych lub sprzecznych wniosków poszczególnych recenzji, decyzję co do dalszego postępowania podejmuje redakcja
  • uwagi i wnioski recenzentów są przekazywane autorom, którzy proszeni są o odniesienie się do uwag krytycznych
  • ocenie poprawności analizy statystycznej - w przypadku prac oryginalnych wykorzystujących zaawansowane metody analizy statystycznej

Autor nadsyłający pracę jest informowany o wszystkich etapach oceny i decyzjach redakcji.

 

Recenzenci tomu 19, 2010

Recenzenci tomu 20, 2011

Recenzenci tomu 21, 2012

Recenzenci tomu 22, 2013

Recenzenci tomu 23, 2014

Recenzenci tomu 24, 2015

Recenzenci tomu 25, 2016