Redakcja

 

Redaktor naczelny

dr hab. Łukasz Mokros
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
II Klinika Psychiatryczna
e-mail: lmokros@ipin.edu.pl
tel.: +48 22 45 82 627

 

Redaktorzy działów

Psychiatria

prof. dr hab. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
III Klinika Psychiatryczna

dr hab. Jolanta Masiak, prof. UML
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

Neurologia

dr hab. n. med. Tomasz Litwin, prof. IPiN 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
II Klinika Neurologiczna

dr Bartosz Bielecki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Neurologii 


Psychologia kliniczna

dr Daria Biechowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

dr Katarzyna Nowakowska-Domagała
Uniwersytet Łódzki
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii


Farmakologia kliniczna

dr Marcin Kosmalski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Farmakologii Klinicznej

Redaktor statystyczny

dr hab. n. med. Michał S. Karbownik, prof. UMŁ 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zakład Farmakologii i Toksykologii

Redakcja językowa

Marta Robson
e-mail: martarobson@gmail.com

  

 

Rada Naukowa

Ben Bullock
Centre for Mental Health, Swinburne University of Technology, Hawthorn, VIC, Australia

Andrzej Cechnicki
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Psychiatrii Środowiskowej, Kraków, Poland

Urszula Fiszer
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurologii i Epileptologii, Warszawa, Poland

Piotr Gałecki
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łukasz Gawęda
Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii, Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, Warszawa, Poland

Krzysztof Gbyl
Center for Neuropsychiatric Depression Research, Psychiatric Center Glostrup, Denmark

Stanisław Golec
University of Michigan Hospitals and Health Centers, Ann Arbor, Michigan, USA

Michał Harciarek
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Gdańsk, Poland

Marek Jarema
Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna, Warszawa, Poland

Michał Karliński
Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa, Poland

Jakub Kaźmierski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Gerontologii, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Łódź, Poland

Andrzej Kiejna
Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Psychologii, Wrocław, Poland

Iwona Kurkowska-Jastrzębska
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, II Klinika Neurologiczna, Warszawa, Polska

Antonio Lasalvia
University of Verona, Department of Neuroscience, Biomedicine and Movement Sciences, Section of Psychiatry, Verona, Italy

Monika Mak
Zakład Psychologii Zdrowia, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Tadeusz Pietras
II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Konrad Rejdak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii, Lublin, Poland

Janusz Rybakowski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Poznań, Poland

Danuta Ryglewicz
Instytut Psychiatrii i Neurologii, I Klinika Neurologiczna, Warszawa, Poland
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Klinika Neurologii, Warszawa, Poland

Georg Schomerus
University of Leipzig, Department of Psychiatry and Psychotherapy, Leipzig, Germany

Helena Sęk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Poznań, Poland

Oleg Skugarevsky
Belarusian State Medical University, Department of Psychiatry and Medical Psychology, Minsk, Belarus

Michał Sobstyl
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Klinika Neurochirurgii, Warszawa, Poland

Patryk Stecz
Uniwersytet Łódzki, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii, Łódź, Poland

Napoleon Waszkiewicz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Klinika Psychiatrii, Białystok, Poland

 

 

Adres redakcji

Instytut Psychiatrii i Neurologii
I Klinika Psychiatryczna
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

e-mail: pin@ipin.edu.pl