2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 14, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Kobiece oblicza stosowania przemocy

Marta Makara-Studzińska1, Anna Grzywa1, RENATA TUREK1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (3): 195-204
Słowa kluczowe: przemoc, mężczyzna, kobieta sprawca, dzieci

Streszczenie

Cel. Analiza dostępnych danych na temat przemocy stosowanej przez kobiety, analizujących przyczyny, rozprzestrzenienie i charakterystykę sprawczyń takiego zjawiska.

Poglądy. Częstość stosowania przemocy wobec partnera jest u obu płci zbliżona, choć różne są wzorce tych zachowań. Przemoc w bliskich kontaktach występuje w każdej warstwie społecznej, szerokości geograficznej i wszystkich kręgach kulturowych. Przekonanie, że mężczyżni są agresywni, a kobiety bezradne, nie odpowiada prawdzie. Kobiety najczęściej posuwają się do agresji fizycznej w akcie samoobrony lub zemsty na atak ze strony mężczyzny. Kobiety - sprawczynie dokonują przemocy przede wszystkim wobec dzieci, ze względu na łatwiejszą dostępność i mniejszy opór ofiary.

Wnioski. Przemoc stosowana przez kobiety najczęściej przeciwko mężczyznom jest zjawiskiem nasilającym się, choć nie tak dobrze udokumentowanym jak przemoc stosowana przez mężczyzn wobec kobiet. Preferowany rodzaj stosowanej przemocy wobec mężczyzn to przemoc psychiczna. Kobiety stosujące przemoc znacznie częściej niż mężczyżni kierują ją wobec dzieci.

Adres do korespondencji:
Dr Marta Makara-Studzińska, ul. Mickiewicza 28 m. 5, 20-371 Lublin, e-mail: mmakara@go2.pl