2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Interwencje dostosowane do stadium i zaspokajanie potrzeb we wczesnej psychozie

Raimo K.R. Salokangas1
1. Department of Psychiatry, University of Turku, Psychiatrio Clinic, Turku University Central Hospital, Turku, Finlandia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 18-19