1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Sprawy organizacyjne

Ważniejsze problemy wdrażania Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Stanisław Dąbrowski1, WŁODZIMIERZ BRODNIAK2, Stefan Welbel2
1. Zakładu Organizacji Ochrony Zdrowia
2. Zakładu Psychiatrii Społecznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 483-488
Słowa kluczowe: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, wyniki monitorowania

Streszczenie

Raport opisujący najważniejsze wyniki badań nad wprowadzaniem w życie przepisów Ustawy. Badania przeprowadzono przy pomocy ankiety (kwestionariusz ABC) w większości stacjonarnych placówek psychiatrycznych w Polsce oraz przy pomocy bardziej szczegółowego badania w 11 wybranych placówkach, obejmujących analizę dokumentacji, informacji od ordynatorów i opinii chorych. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof Stanisław Dąbrowski,
Zakład Organizacji
Ochrony Zdrowia IPiN,
al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa