1997 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 6, zeszyt 4

Nerwice i zaburzenia osobowości koncepcje

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

Irena Namysłowska1
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1997, 6, 423-429
Słowa kluczowe: zaburzenia emocjonalne, nerwice, dzieci i młodzież

Streszczenie

W pracy omówiono najważniejsze zagadnienia związane ze specyfiką rozpoznawania nerwic wieku dziecięcego i młodzieżowego oraz postępowania w takich przypadkach. (red.)

Adres do korespondencji:
Prof. Irena Namysłowska,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN,
Al. Sobieskiego 1/9,
02-957 Warszawa